Parę słów o problemach polskiego szkolnictwa wyższego.

Już od wielu lat ciągnie się zażarta debata dotycząca edukacji w naszym kraju. Problemem, który nie pozwala spać jest przede wszystkim kwestia szkół wyższych i uniwersytetów. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, w których liczba studentów jest tak wysoka. Choć pozornie stan ten może napawać dumą, w rzeczywistości jest oznaką zaburzeń w całym systemie nauczania.

Powodem, który najczęściej pcha uczniów do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów jest opinia otoczenia i swego rodzaju ostracyzm społeczny, który spotyka ludzi bez bez tytułu przed nazwiskiem (dobra strona o pisaniu prac). Szkoły przygotowujące do zawodu nie cieszą się zbyt dobrą reputacją, a ich absolwentów powszechnie uważa się za głupich, leniwych i mniej utalentowanych. Następstwem tych krzywdzących stereotypów są przepełnione sale wykładowe uniwersytetów, masy magistrów na bezrobociu i prawdziwe problemy ze znalezieniem dobrego fachowca.

Praca
Author: sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Olbrzymi popyt na indeksy i dyplomy uniwersyteckie zaowocował istnym wysypem prywatnych szkół wyższych. Jak grzyby po deszczu pojawiać zaczęły się nowe jednostki edukacyjne, które otrzymały uprawnienia do kształcenia przyszłych licencjatów i magistrów. W ich ofertach edukacyjnych znajdowały się najpopularniejsze kierunki studiów, takie jak informatyka, socjologia i politologia. Wymogiem przyjęcia do tego rodzaju szkół było najczęściej tylko wpłacenie czesnego, w związku z czym każdy, kto pragnął studiować, nie miał żadnego problemu ze zdobyciem upragnionej lokaty. Ponadto na rynku pojawiły się także usługi, które miały pomóc studentom w pozytywnym ukończeniu studiów. Chodzi tu oczywiście o osoby tworzące prace dyplomowe i semestralne na zlecenie. W internecie na każdym kroku znajdziemy ogłoszenia typu: prace licencjackie informatyka, polonistyka i inne kierunki albo prace magisterskie informatyka i inne przedmioty ścisłe, tanio! Widoczną konsekwencją tego stanu rzeczy stał się spadek znaczenia tytułów naukowych - http://dyplomowe.info.pl/prace-magisterskie.

Innym problemem szkolnictwa wyższego, który wywołuje wielkie emocje, jest kwestia ewentualnej przydatności zdobytego wykształcenia w późniejszym życiu. Nikt nie podważa roli studiów medycznych lub edukację młodych ludzi, jej efektem powinna być kadra wykształcona w potrzebnych na rynku pracy zawodach.

Nie da się ukryć, że polska edukacja średniego i wyższego szczebla wymaga gruntownej reformy. Przede wszystkim powinno się zmienić wizerunek szkół zawodowych i przywrócić prestiż szkołom wyższym. Dobrym rozwiązaniem byłoby także wprowadzenie do grafików większej ilości zajęć praktycznych w miejsce nieobowiązkowych wykładów.